Sponsorsystem

Et nemt system til at håndtere potentielle, nuværende og tidligere sponsorer

Gennem indsigt i sportsklubbers arbejde med sponsorer, har vi gjort os den erfaring, at et større antal sportsklubber har et behov for at få struktureret deres sponsorarbejde på en let og tilgængelig facon. Et problem for disse sportsklubber er dog ofte, at klubberne ganske ofte mangler et samlet overbliv over deres sponsoraftaler, der kan facilitere det administrative arbejde der følger med sådanne aftaler. For at løse det problem, har vi udviklet Sportsponsor-systemet.

Sponsor-systemet er udviklet således at det løbende bliver opdateret og udvidet i takt med nye samarbejder med klubberne. Det der har været vigtigst for vores samarbejdspartnere på nuværende tidspunkt, er at systemet skulle gøre alle aftaledata tilgængelige for klubben. På denne måde undgås det nemlig at aftalerne ikke er noteret i flere forskellige systemer eller mapper, og at man som bestyrelse altid kan danne sig et overblik over den økonomiske status.

Saml alle data i skyen

Ved at bruge et online system, skabes muligheden for at tilgå allerede eksisterende aftaledata eller oprette nye aftaler, lige meget hvor man befinder sig, så længe der er adgang til internettet. På denne måde banes vejen for, at en sælger af sponsorater ganske enkelt kan have systemet åben på en iPad, laptop eller PC ved kundemøder, og på den måde lave den trykte aftale på stedet, få en underskrift og lave en kopi af aftalen i systemet.

Bogfør og udsend faktura automatisk via systemet

Ved at forbinde klubbens økonomisystem til sponsorsystemet, vil der nemt kunne sendes en faktura ud til sponsoren fra sponsorsystemet. Denne mulighed gør det blandt andet nemt at skabe sig et overblik over hvilke sponsorer der har fået tilsendt en faktura og hvilke der mangler at blive faktureret, og kan faktisk i sidste ende begrænse processen til, at den sponsoransvarlige kan klare alle trin af sponsorprocessen på egen hånd.

Spar mange arbejdstimer

Ved at følge op på klubbernes brug af sponsorsystemet, kan vi endeligt konstatere at de klubber der har benyttet sponsorsystemet har sparet betydelige antal timer og pengesummer ved at digitalisere hele sponsorbehandlingen. Der er altså tale om et system, der udover at gøre arbejdet med sponsorater mere overskueligt, gennemskueligt og ligetil, også må ses som en løsning der i sidste ende er en ganske uundværlig investering for klubben.