Salgspartner

En platform, der faciliterer salg

Vi samarbejder med kompetente salgskonsulenter, som med deres omsiggribende erfaring kan hjælpe din klub med et optimalt salg. Vores rolle i dette samarbejde er blot at facilitere de bedste betingelser for salgskonsulenten, så denne kan fokusere på at optimere salget i netop jeres klub. Prisen for at benytte en salgskonsulent forhandles derfor med den enkelte konsulent.

En konsulent kan eventuelt findes af klubben selv, og herefter sættes i sammenspil med Sportsponsor for på den måde at skabe en effektiv og professionel dynamik på en platform, der faciliterer optimal salg på gennemsigtig og overskuelig manér.

Andet end blot salgskræfter

En salgskonsulent kan fungere som mere end blot en sælger af sponsorater. Hvis klubben i forvejen har en sponsoransvarlig, kan der eksempelvis være brug for at få sparring og input til selve salgsprocessen og sponsorprodukter, og her kan en salgskonsulent ligeledes være behjælpelig med sin viden og erfaring inden for feltet.